VnChristian.com - Thư viện trực tuyến • Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (GL) - Tài liệu online - Luận văn, tài liệu, sách, đồ án, giáo trình, bài giảng, giáo án
Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (GL)
Người đăng : VNC-Book
Thời gian đăng :27-03-2013 23:26:43 | Tập tin DOC
Ta-lâng : 0 | Tổng số trang : 14 | Số trang cho xem trước : 0
Lượt xem :701
Bình chọn :
Bình luận :0
Yêu thích :
    zing me   GoShare   Linkhay  
Cho vào yêu thích  Bình chọn  |  Download:0
Thể loại : Giáo khoa
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Hội thánh Tin lành Việt Nam được hình thành đã gần một thế kỷ (1911-2006), không do một giáo phái nào truyền giáo, nhưng lại do một Hội Truyền Giáo thuần túy đặt nền tảng, đó là Hội Truyền gíao Phước âm Liên hiệp (The Christian and Missionary Alliance). Quá trình phát triển tuy chậm chạp - vì do có nhiều biến động trong xã hội - nhưng chắc chắn và vững mạnh. Do vậy, hiện nay tuy số tín đồ ít hơn so với các tôn giáo khác tại Việt Nam, nhưng Hội thánh Tin lành vẫn được kể là một trong những tôn giáo lớn. Tài liệu này nhằm giúp các con cái Chúa có lòng yêu mến và muốn phục vụ Ngài, một cái nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển của Hội thánh trong hơn 90 năm qua. I. GIAI ĐOẠN THĂM DÒ. (1884-1910) Vào năm 1884, Hội Truyền Gíao Tin lành cho các nước thuộc địa của Pháp, đã gởi vị Mục Sư đầu tiên đến thành phố Hải Phòng, để tổ chức một Hội thánh cho các tín hữu Tin lành Âu Châu đang sinh sống tại Việt Nam lúc bấy giờ. Số tín đồ này gồm cả dân chính lẫn quân nhân. Sau đó gần 20 năm có thêm 2 Hội thánh khác được thành lập tại Hà Nội và Sài Gòn. Các Hội thánh này được ổn định cho đến ngày 9.3.1945, khi quân đội Nhật đảo chánh người Pháp tại Đông Dương. Sự có mặt của Hội thánh Pháp tại Việt Nam không giúp gì được cho sự truyền bá Tin lành cho người Việt Nam. Vì các Mục Sư Pháp chỉ lo chăm sóc cho tín đồ của Hội thánh họ mà không quan tâm đến việc rao truyền Tin lành cho người bản xứ. Trong thời gian này, ông George Bois ghi nhận chỉ có một trung sĩ Việt Nam tên là Dương trong đoàn lính Lê dương của Pháp tin nhận Chúa. Tuy Hội thánh Pháp không tích cực trong việc truyền giảng Tin lành cho người Việt Nam, nhưng sự hiện diện của họ như là một sự chuẩn bị cho những hột giống Tin lành được gieo ra sau này...
Gửi bình luận của bạn ( Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới sử dụng được chức năng này )
Bình luận  *   
* Thông tin bắt buộc

pdf

Thánh Ca Mới Của HTTLVN (903 Bài)

982 trang |Lượt xem:7998 |Download: 0

pdf

Giải Nghĩa Sáng Thế Ký

218 trang |Lượt xem:1903 |Download: 0

pdf

Món Súp Tâm Linh

130 trang |Lượt xem:1811 |Download: 0

pdf

Nguyên Tắc Giải Nghĩa Kinh Thánh

26 trang |Lượt xem:1804 |Download: 0

pdf

Lịch Sử Thánh Ca

56 trang |Lượt xem:1706 |Download: 0

pdf

Bí Quyết Để Thành Công (I Côrinhtô 16.3)

8 trang |Lượt xem:1660 |Download: 0

pdf

Kinh Thánh Đối Đáp (Theo Bản Dịch 2011)

166 trang |Lượt xem:1653 |Download: 0

pdf

Ngôn Ngữ Tình Yêu Trong Nhã Ca (Tiến Sĩ Thần Học)

220 trang |Lượt xem:1636 |Download: 0

pdf pdf

Biến Đổi Nên Con Trời (Êphêsô 2.1-10)

9 trang |Lượt xem:1370 |Download: 0

doc

Sống Trong Đấng Christ

173 trang |Lượt xem:427 |Download: 0

doc

Sống Theo Tiếng Gọi

54 trang |Lượt xem:401 |Download: 0

doc

Sống Để Ban Cho

12 trang |Lượt xem:489 |Download: 0

doc

Sống Bởi Lời

192 trang |Lượt xem:439 |Download: 0

doc

Sống Bởi Đức Tin

51 trang |Lượt xem:410 |Download: 0

doc

Sổ Tay Giải Nghĩa Thơ Hêbơrơ

220 trang |Lượt xem:555 |Download: 0

doc

Sáng Thế Ký Dưới Lăng Kính Khoa Học Hiện Đại

8 trang |Lượt xem:439 |Download: 0

doc

Sáng Thế Ký

303 trang |Lượt xem:459 |Download: 0

doc

Sáng Thế Ký

138 trang |Lượt xem:442 |Download: 0

doc

Samuel Morris Hoàng Tử Phi Châu

19 trang |Lượt xem:478 |Download: 0

Tài liệu liên quan